סך הכל 0.00 ₪
0
X

בית חם

החלום שלכם מצא בית!
סך הכל 0.00 ₪
0
X

תקנון ההגרלה: ע"פ פסק הרבנים מצווה לתרום מכספי מעשר > הזוכה בדופלקס והזוכים בהגרלות הביניים יקבלו הודעה טלפונית באופן אישי בנוסף לפרסום בעיתונות > חלק מהתמונות וההדמיות להמחשה בלבד > הזכויות אינם כוללים הובלה והרכבה, אינם ניתנים להחלפה ואין לנו אחריות על טיבם > ההגרלות נערכות בפיקוחם ובהכוונתם של רבני הארגון ועורך הדין ישראל ענדען והם אלו שיכריעו בכל ספק ועניין > כל ההגרלות, הזכייה והתנאים הינם בכפוף לתקנון המלא הנמצא במשרדי העו"ד עורך ההגרלה > ההגרלה אי''ה בחודש תמוז תשפ״א ובכפוף ל- 8,000 משתתפים > הזכייה בדירה מחויבת במס כחוק > הזכייה בהגרלת ביניים עד סכום של 5,000 ₪ > לא ניתן להעביר את הזכייה לאחר > ניתן לממש את הזכייה עד 30 יום מיום ההגרלה

ליווי משפטי: ישראל ענדען, משרד עו״ד  052-7638888